תחנת רכבת אחיהוד

פרטים

אחיהוד

מיקום:

נתיבי ישראל

לקוח:

תחילה:

2014

2016

סיום:

בניית תחנת הרכבת אחיהוד