מנהרת שרונה

פרטים

דרום הקריה, תל-אביב

מיקום:

מנהל מקרקעי ישראל

לקוח:

תחילה:

2009

2012

סיום:

הקמת שלד ובינוי של דרך תת"ק בדרום הקריה