מנהרת עלית

פרטים

רמת גן

מיקום:

איקידו בע״מ

לקוח:

תחילה:

2000

2016

סיום:

מנהרה זו משמשת כמנהרת מער בין רחוב ערבי נחל בגבעתיים ןבין רחוב אבא הלל סלבר ברמת גן