מחלף קפלן

פרטים

תל אביב

מיקום:

לקוח:

תחילה:

2001

2002

סיום:

מעבר תת קרקעי מתחת לרחוב קפלן (סמוך למגדלי עזריאלי) שטח הגשר 1200 מטר רבוע ושטח המעבר התת קרקעי 10000 מטר מרובע