מגון עוטף עזה

פרטים

שדרות

מיקום:

עמיגור

לקוח:

תחילה:

2010

2011

סיום:

הוספת מאות ממדים לדירות קיימות בשדרות במסגרת פרויקט מגון בעוטף עזה. הפרויקט כלל תכנון, ביצוע ופתוח סביבתי וחידוש חזיתות המבנים