כביש עכו כרמיאל

פרטים

מיקום:

לקוח:

תחילה:

2013

2015

סיום:

פרויקט תכנון וביצוע של קטע ראשון בקו רכבת עכו כרמיאל וביצוע גשר כביש 4 הסדרת כביש ומסלול לרכבת באורך של 9 ק"מ