חיפה מרכז תחבורתי, לב המפרץ

פרטים

חיפה

מיקום:

יפה נוף תחבורה ותשתיות בע״מ

לקוח:

תחילה:

2014

2018

סיום:

השלמת מרכז תחבורתי תחנת רכבת העמק וגשר רציף