גשר 10

פרטים

מעל עמק הארזים וכביש 1 לירושלים

מיקום:

רכבת ישראל

לקוח:

תחילה:

2012

2017

סיום:

גשר המחבר בין שתי מנהרות של הרכבת בסלול החדש ךירושלים ועובר מעל עמק הארזים וכביש מספר 1