גשר יצחק מודעי

פרטים

מעל נתיבי אילון

מיקום:

נתיבי אילון

לקוח:

תחילה:

2002

2003

סיום:

גשר יצחק מודעי, מעל נתיבי אילון הקרוי גשר ז'בוטינסקי