גשר חיל השריון

פרטים

מחלף חיל השריון, נתיבי אילון

מיקום:

נתיבי אילון

לקוח:

תחילה:

2011

2016

סיום:

הזזת גשר חיל שיריון