גשר הגיבורים

פרטים

נחל גיבורים, חיפה

מיקום:

יפה נוף תחבורה ותשתיות בע״מ

לקוח:

תחילה:

2010

2012

סיום:

גשר מעל נחל גיבורים בחיפה